Pozitivna psihologija sa Biljanom Bedričić
Iz dana u dan naš portal bilježi sve bolje i bolje rezultate, kako u broju posjeta tako i u broju novih saradnji, i vaših pozitivnih komentara. Vođeni stalnim napredovanjem i poboljšavanjem naše usluge, u saradnji sa Biljanom Bedričić, psihologom-masterom, odlučili smo pokrenuti novu rubriku na našem portalu: Pozitivna Psihologija.... Opširnije