U dlanu životna energija
Godine 1923, poznati bakte-riolog iz Moskve, dr Alek-sandar Gurvić, objavio je otkriće koje je ustalasalo stručnu javnost: kada se dva luka stave jedan pored drugog, povećava se dioba ćelija! Na mjestu gdje su bili najbliži jedan drugom dioba ćelija je porasla od 50 do 75 posto u odnosu na... Opširnije