Najviši cilj ljudskog bića: Shvati potpunu ljubav
Najviši cilj ljudskog bića je da shvati potpunu ljubav. Ljubav nije u drugome, već u svakom od nas i mi je sami u sebi budimo. Međutim, da bismo je probudili, potreban nam je neko drugi. Univerzum jedino ima smisla ukoliko imamo nekoga s kime ćemo dijeliti svoja osjećanja. Paulo Coelho Opširnije