Nacionalni Park Kozara
Planina Kozara nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.  To je niska, ostrvska planina smještena između Panonske nizije na sjeveru i Dinarida na jugu, te omeđena rijekama Savom, Unom i Vrbasom. Iako visina njenih vrhova ne prelazi 1000 m.n.v., Kozara svojom visinom, prostranstvom i ljepotom dominira ovim dijelom... Opširnije