NAJLEPŠE MISLI DŽONIJA DEPA: Možeš da zatvoriš oči pred stvarima koje ne želiš da vidiš, ali ne možeš da zatvoriš srce pred stvarima koje ne želiš da osećaš
Možeš da zatvoriš oči pred stvarima koje ne želiš da vidiš, ali ne možeš da zatvoriš srce pred stvarima koje ne želiš da osećaš. Postoje četiri pitanja o vrednosti u životu. Šta je sveto? Šta čini duh? Za šta vredi živeti? Za šta vredi umreti? Odgovor za svako pitanje... Opširnije