Budućnost počinje danas, ne sutra
Ako vam brušenje smeta, nikad od vas dragi kamen… Ovo je samo jedna od mudrosti pametnih, duhovnih ljudi te i za one koji bi željeli da već danas obogate svoju riznicu. Svima se, ipak, desi, da ponekad ne primjećujemo osmijeh, lijepu riječ, pažnju kao i da zaboravimo mudrosti koje... Opširnije